“กายวิภาคศาสตร์โยคะ: เปรียบเทียบและสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับมุมมองทางวิทยาศาสตร์ (จักระ นาฑี มุทรา และพันธะ)”

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ รวมกับ Yoga science assembly และ อนาโตมี่ มีกรี๊ด จัดอบรมหลักสูตร Comparative yoga anatomy: ancient wisdom vs. scientifuc perspective on chakra, nadi, mudra, and bandha “กายวิภาคศาสตร์โยคะ: เปรียบเทียบและสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับมุมมองทางวิทยาศาสตร์ (จักระ นาฑี มุทรา และพันธะ)” 🧘‍♂️🧘