ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

คณะสหเวชศาสตร์
FACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCE

อาคาร 1 ชั้น 5
วันอังคาร- วันอาทิตย์ 09.00 น. - 17.00 น.
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
[email protected] โทร.02-975-6999 หรือ 02-975-6952 ต่อ 560