การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการออกหน่วยบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ สมุนไพร และอาหารเสริม การจ่ายยารักษาโรค การให้คำแนะนำและวางแผนการรักษากลุ่มโรคยอดฮิตอย่างออฟฟิศ ซินโดรม ครอบคลุมถึงการใช้หลักการแพทย์แผนไทยครบวงจรในการดูแลรักษาโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ปวดศีรษะไมเกรน อาการประจำเดือนผิดปกติ และโรคเลือดต่างๆ เป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพให้แก่สโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทยและนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปี ควบคุมกำกับโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมไทย ได้แก่

.พท.ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

.พท.ไพรชา สุทนต์

และ พท.สายพิรุณ ละคร