กิจกรรมถวายเทียนพรรษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หมาวิทยาลัยปทุมธานี ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 62 เวลา 9.00น. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปุทุมธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562 ณ วัดโบส์ถ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีดร.นฤนาท ยืนยง รักษาการคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ และ ตัวแทนนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้