กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ในหัวข้อฝีดาษลิงในการแพทย์แผนไทย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทีมงานบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ในหัวข้อฝีดาษลิงในการแพทย์แผนไทย การดูแลป้องกันและการปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น ปั่นสด และการทำน้ำสมุนไพรสกัด ที่ชุมชนสามารถนำไปทำเองได้ และหัวข้อการดูแลรักษาและป้องกันข้อเข่าเสื่อม จากสาขาสาธารณสุขชุมชน กิจกรรมได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเป็นอย่างดีและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์