กิจกรรมพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 ก.ค. 2566 ท่าน ดร. นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2566 และได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมทั้งผูกข้อมือต้อนรับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมปทุมชาติ