ดร.นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ดร.นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดชินวรารามวรวิหาร