คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 62 มหาวิทยาลัยปุทุมธานี ประกอบพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี พร้อมด้วย ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562

โดยในพิธีจะมีการประกอบพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการประกอบพิธีกตัญญุตา บูชาพระคุณครู พิธีหล่อเทียนพรรษา และ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบวุฒิบัตรนักศึกษาดีเด่น อีกทั้ง นักศึกษาใหม่ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษในข้อ การศึกษากับการสร้างอนาคต โดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้