คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ร่วมทำจิตอาสาแจกข้าว ขนม น้ำดื่ม

ในวันที่ 19 เมษายน 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปุทุมธานี ได้ร่วมทำจิตอาสาแจกข้าว ขนม น้ำดื่มฟรี จำนวน 3,000 กล่อง
โควิด-19 คนไทยจะไม่ทิ้งกัน ร่วมกับทีมจิตอาสาหัวใจเดียวกัน ชมรมใต้ฟ้าเดียวกัน สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย สนสท. ณ ทางแยกวัดเสด็จ