ตัวแทนคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา​ นิทรรศการ​การตลาดนัดหลักสูตร​อุดมศึกษา​ครั้ง​ที่​ 26 ในวันพฤหัสบ​ดีที่​ 30 พฤศจิกายน​- 1 ธันวาคม​ 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ตัวแทนคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา​ นิทรรศการ​การตลาดนัดหลักสูตร​อุดมศึกษา​ครั้ง​ที่​ 26 ในวันพฤหัสบ​ดีที่​ 30 พฤศจิกายน​- 1 ธันวาคม​ 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม