นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา

วันเสาร์ที่27-28 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30น. นำโดย อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นำ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา