นายอัฟนัน บือซา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตร ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัฟนัน บือซา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตร ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพ ในโครงการวัยรุ่นทำสื่อ สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ผลิตคลิปสารคดีสั้น เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดย ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้มอบรางวัล งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี ส่งทีมนักศึกษานำผลงานเข้าร่วมประกวด คือ สวนเสน่ห์อาหารมอญ “ข้าวแช่”