พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 5 โดยมี ดร.นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในพิธีประกอบด้วยนักศึกษากล่าวสดุดีอาจารย์ใหญ่ บทไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลัยแสดงความเคารพต่อร่างอาจารย์ใหญ่ และผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถวายสังฆฑานและภัตราหารแด่พระสง