พิธีรับมอบเสื้อปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดพิธีรับมอบเสื้อปฏิบัติการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ ห้องปทุมชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี ท่านดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี เป็นประธาน และ มีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีรับเสื้อปฏิบัติการในครั้งนี้