พิธีรับเสื้อปฏิบัติการ

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปุทุมธานี ได้จัดพิธีรับเสื้อปฏิบัติการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปทุมชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และ มีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีรับเสื้อปฏิบัติการในครั้งนี้