รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาเทคนิคการแพทย์

🔔 ประกาศ 📢 📌📌
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ รอบ 5 สาขาเทคนิคการแพทย์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 21 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม
โทร 086-321-1879 Email: [email protected]