สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีนายโสภณ ปราบณรงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการเปิดอบรม และมี รศ.ดร. จิราภรณ์ ขันทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานีกล่าวต้อนรับ