สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 ท่านอธิการบดี ดร. ชนากานต์ ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ดร.นฤนาท ยืนยง คณาจารย์และนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วย ปัจจัย เเละ เครื่องไทยธรรม ณ วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
🙏🙏🙏