แสดงความยินดีกับ อาจารย์สุกฤษฎิ์ พรมแตง สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้เข้าร่วมในทีม “เธียรฐาน”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุกฤษฎิ์ พรมแตง สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้เข้าร่วมในทีม “เธียรฐาน” เพื่อแข่งขันประชันแผนธุรกิจ และไอเดียฟีเจอร์ที่ทำให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วย Telemedicine Application ในหัวข้อ Feature for Future Telemedicine Application (Mordee X True Lab Hackathon) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรอบ Hackathon round จากทั้งหมด 154 ทีม ลงแข่งขัน วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร True Digital Park และเป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป