แสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุกฤษฎิ์ พรมแตง เข้าร่วมในนาม อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับรางวัล🥇 ชนะเลิศอันดับ 1 👏👏👏

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุกฤษฎิ์ พรมแตง เข้าร่วมในนาม อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ได้รับรางวัล🥇 ชนะเลิศอันดับ 1 👏👏👏
“โครงการ True Lab Hackathon x หมอดี แอปพลิเคชั่น” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 หลังเปิดโอกาสให้อาจารย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัย นำเสนอไอเดีย Feature For Future Telemedicine ฝึกการวางแผนธุรกิจเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยต่อ (ทุนภายนอก) ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจาก MorDee Application​ ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของคนไทยที่ใช้ Telemedicine ดูแลสุขภาพ
มูลค่า 70,000 บาท
สามารถชมภาพบรรยากาศได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้