กิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 62 ช่วงเวลา 13.00-16.00น. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปุทุมธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปทุมชาติ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดย ดร.นฤนาท ยืนยง คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562