สัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสาธารณสุข ครั้งที่ 3

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปุทุมธานี ได้จัดงาน สัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสาธารณสุข ครั้งที่ 3 The 3 rd academic Seminar and Presentation in Public Health Research. "เรื่องก้าวข้ามความตาย จากมหันตภัยโรคซึมเศร้า" ณ ห้องปทุมชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี