สาขาวิทยาศาสาตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิทยาศาสาตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เพื่อดูแล บำบัด ฟื้นฟูร่างกายทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กาญจน์เกมส์ ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี