บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์มอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ให้กับ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 5 เมษายน 2567 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มอบ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นสื่อการประกอบการเรียนการสอน อาทิ อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน ชุดป้องกันประกายไฟ ชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (หมวก,ถุงมือ,รองเท้า) อุปกรณ์ป้องกันตกจากที่สูง (ชุดเข็มขัดนิรภัย,สายช่วยชีวิต) แว่นตานิรภัย สำหรับตัดเลนส์สายตา รวมมูลค่า 327,841 บาท ให้กับทางมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย