เตรียมความพร้อมสู้ศึก กีฬามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยปทุมธานี เตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสถานที่สำหรับนักกีฬาเพื่อเตรียมตัวสู้ศึก การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย