วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ ณ ห้องปทุมชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี เป็นประธาน และ มีคณาจารย์และนักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมพิธีรับเสื้อปฏิบัติการในครั้งนี้