เข้าร่วมการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์โรค บำบัด และรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนไทย โดยทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง เข้าร่วมการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์โรค บำบัด และรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนไทย โดยทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองหลวง (โครงการเทศบาลเคลื่อนที่) ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ซอยคลองหลวง17 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี