ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและร่วมจับรางวัล